openbare ruimte corona

W[A]T Footprint scenario's

In de Working[Apart]Together Footprint wordt uitgegaan van een drietal scenario’s. Met deze drie scenario’s is het altijd mogelijk op- en af te schalen, afhankelijk van de situatie. Er zijn nog veel onzeker en daarom is flexibiliteit binnen een Coronaproof werkomgeving erg belangrijk.

De exacte bepaling van het percentage medewerkers op kantoor is veelal afhankelijk van de organisatie zelf. Het maximum aantal medewerkers is o.a. te reguleren met een telling. Een Working[Apart]Together Footprint wordt dan ook op maat uitgewerkt, passend bij de organisatie, het type werkzaamheden en de huidige kantoorinrichting.

01.
"het anderhalve-meter kantoor"

focus op korte termijn

02.
"het intelligente kantoor"

focus op korte termijn

03.
"het nieuwe normaal"

focus op lange termijn

Algemene uitgangspunten voor zowel de korte alsmede de lange termijn:

 1. Gezondheid is de basis.
  Wie ook maar de minste verschijnselen vertoont van verkoudheid en of koorts, blijft thuis.
 2. Instructie & voorlichting.
  Gedragsbeïnvloeding is van ondersteunend belang om de nieuwe maatregelen en bijbehorende spelregels succesvol door te kunnen voeren. Communiceer de spelregels daarom zowel digitaal, via intranet als fysiek en leg medewerkers uit waarom bepaalde zaken (tijdelijk) veranderd zijn.
 3. Hygiëne.
  Zorg voor maximale hygiëne in alle ruimtes en besteed extra aandacht aan veel aangeraakte oppervlakten. Zorg ervoor dat strategische plekken worden voorzien van voldoende hygiëne materiaal, zoals desinfectiedoekjes en handzeep. Handen wassen heeft immers de voorkeur boven het gebruik van desinfecterende handgel.
  Vergeet ook de werkplek niet: bij voorkeur heeft medewerker zijn of haar eigen werkplek (voor een dag) en heeft hij of zij een eigen laptop, toetsenbord en muis die door niemand anders worden gebruikt.
 4. Afstand.
  Een veilige afstand onderling wil je overal behoouden. Breng daarom looproutes in het gehele pand aan, waarbij er rekening gehouden dient te worden met een veilige onderlinge afstand bij het passeren. Denk hierbij na over ieder deelgebied, zoals de lift, het toilet en de werkplekken.
safe sticker
lift markering

Scenario 1: “het anderhalve-meter kantoor’

In het eerste scenario is thuiswerken het uitgangspunt, zodat je de druk op het pand en de medewerkers zo laag mogelijk kunt houden en er weinig tot geen aanpassingen nodig zijn. Je kunt dit scenario inzetten om aan de nieuwe maatregelen en spelregels te wennen, zonder direct veel rekening te moeten houden met andere collega’s. Dit scenario heeft de focus op de korte termijn.

Drie voorbeelden van specifieke aandachtspunten scenario 1:

Kantoren.
Signing op niet beschikbare werkplekken.
Verversingsgraad voor verse lucht in de ruimte verhogen.

Vergaderruimten.
Gesloten.
Gebruik maken van videobellen.

Pantry & restaurant.
Restaurant gesloten.
Eén of twee pantry’s open voor koffie en het wassen van de handen.
Kopjes na gebruik direct afspoelen en in de vaatwasser.

Scenario 2: “het intelligente kantoor’

In het tweede scenario zullen medewerkers weer vaker naar kantoor kunnen komen, ook om bezoekers weer te kunnen ontvangen. Het kantoor kan weer gebruikt worden om te ontmoeten en samen te werken. Instructies en routing & siging zijn essentieel, zodat de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen gewaarborgd kan worden. Ook dit scenario kan op korte termijn gerealiseerd worden, aangezien er geen drastische aanpassingen nodig zijn.

Drie voorbeelden van specifieke aandachtspunten scenario 2:

Kantoren.
Signing op niet beschikbare werkplekken
Eventueel A/B teams organiseren.
Bureaus uit elkaar schuiven en/of schermen plaatsen
Verversingsgraad voor verse lucht in de ruimte verhogen.

Vergaderruimten.
Hybride vergaderen: zoveel mogelijk gebruik maken van videobellen.
Bezetting minimaal halveren en signing voor beschikbare zitplaatsen.
Verversingsgraad voor verse lucht in de ruimte verhogen.

Pantry & restaurant.
Alle pantry’s open voor koffie en het wassen van de handen.
Kopjes na gebruik direct afspoelen en in de vaatwasser.
Restaurant geopend met beperkt aantal zitplaatsen.
Stimuleren van buiten lunchen in open lucht.
Aanpassen openingstijden en type catering.

Scenario 3: “het nieuwe normaal’

Scenario 3 focust zich op de lange termijn, het ‘nieuwe normaal’. Veel maatregelen die getroffen zijn in de eerste twee scenario’s zullen langere tijd bij ons blijven. Omdat signing vooral efficiënt is op de korte termijn, zal er in scenario 3 veel meer gekeken moeten worden naar de lay-out van het kantoor. Zo kun je definitieve wijzigingen doorvoeren die bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers, waarvan je weet dat ze hebben gewerkt.

Drie voorbeelden van specifieke aandachtspunten scenario 3:

Kantoren.
Indeling kantoor aanpassen zodat A/B teams niet meer nodig zijn.
Uitvoering en of type bureaus aanpassen.
Verversingsgraad voor verse lucht in de ruimte verhogen.

Vergaderruimten.
Videobellen blijven stimuleren.
Indeling vergaderruimte aanpassen om de bezetting te verhogen.
Verversingsgraad voor verse lucht in de ruimte verhogen.

Pantry & restaurant.
Indeling aanpassen van het restaurant en de pantry’s.
Pantry’s open voor koffie en het wassen van de handen.
Kopjes na gebruik direct afspoelen en in de vaatwasser.
Stimuleren van buiten lunchen in open lucht.
Aanpassen openingstijden en type catering.

"iL Office speelt actief in op de behoeften van de klant, is doortastend in het nemen van besluiten, het stellen van doelen en het uitvoeren ervan. "

Corona-proof kantoor

Gepersonaliseerde brochure aanvragen

Ontvang een op maat brochure voor een corona-proof kantoor